Số may mắn của 12 cung hoàng đạo năm 2024 là gì?
on 19th Tháng Mười Hai 2023
| 375 views

Số may mắn của 12 cung hoàng đạo năm 2024 là gì? Những con số này sẽ thúc đẩy tài chính, thu hút sự thịnh vượng khi các cung dùng đúng cách. Mời các bạn cùng Cunghoangdao.com.vn tìm hiểu qua bài viết dưới đây

Các con số may mắn của 12 cung hoàng đạo năm 2024

Số may mắn của 12 cung hoàng đạo năm 2024: Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Con số may mắn chính: 3, 8, 17, 21, 29, 36

Ý nghĩa

 • Số 3 tượng trưng cho sự sáng tạo, năng lượng và sự khởi đầu mới.
 • Số 8 tượng trưng cho sự thành công, quyền lực và sự giàu có.
 • Số 17 tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc và sự thịnh vượng.
 • Số 21 tượng trưng cho sự sáng suốt, trí tuệ và sự thành công.
 • Số 29 tượng trưng cho sự mạnh mẽ, kiên định và sự thành công.
 • Số 36 tượng trưng cho sự may mắn, thành công và sự viên mãn.

Con số may mắn của Kim Ngưu (20/4 – 20/5) năm 2024

Con số may mắn chính: 2, 6, 11, 18, 22, 29

Ý nghĩa

 • Số 2 tượng trưng cho sự cân bằng, hòa hợp và sự ổn định.
 • Số 6 tượng trưng cho tình yêu, sự lãng mạn và sự hòa hợp.
 • Số 11 tượng trưng cho sự sáng tạo, trí tuệ và sự thành công.
 • Số 18 tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng.
 • Số 22 tượng trưng cho sự thông minh, sáng suốt và sự thành công
 • Số 29 tượng trưng cho sự mạnh mẽ, kiên định và sự thành công.

Con số may mắn của Song Tử (21/5 – 21/6) năm 2024

Con số may mắn chính: 5, 10, 15, 20, 25, 30

Con số may mắn của Song Tử (21/5 - 21/6) năm 2024

Ý nghĩa

 • Số 5 tượng trưng cho sự tự do, sáng tạo và sự thay đổi.
 • Số 10 tượng trưng cho sự hoàn hảo, thành công và sự viên mãn
 • Số 15 tượng trưng cho sự thông minh, sáng suốt và sự thành công.
 • Số 20 tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng.
 • Số 25 tượng trưng cho sự tự do, độc lập và sự thành công.
 • Số 30 tượng trưng cho sự hoàn hảo, thành công và sự viên mãn.

Số may mắn của 12 cung hoàng đạo năm 2024: Cự Giải (22/6 – 22/7)

Con số may mắn chính: 4, 9, 14, 23, 28, 33

Ý nghĩa

 • Số 4 tượng trưng cho sự ổn định, chắc chắn và sự an toàn.
 • Số 9 tượng trưng cho sự hoàn thiện, thành công và sự viên mãn.
 • Số 14 tượng trưng cho sự sáng tạo, trí tuệ và sự thành công.
 • Số 23 tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng.
 • Số 28 tượng trưng cho sự kiên định, bền bỉ và sự thành công.
 • Số 33 tượng trưng cho sự mạnh mẽ, quyền lực và sự thành công.

Con số may mắn của Sư Tử (23/7 – 22/8) năm 2024

Con số may mắn chính: 1, 9, 18, 27, 36, 45

Ý nghĩa:

 • Số 1 tượng trưng cho sự độc lập, tự tin và sự thành công.
 • Số 9 tượng trưng cho sự hoàn thiện, thành công và sự viên mãn.
 • Số 18 tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng.
 • Số 27: Tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng,
 • Số 36: Tượng trưng cho sự sáng tạo, trí tuệ và sự thành công.
 • Số 45: Tượng trưng cho sự độc lập, tự tin và sự thành công

Con số may mắn của Xử Nữ (23/8 – 22/9) năm 2024

Con số may mắn chính: 7, 14, 21, 28, 35, 42

Con số may mắn của Xử Nữ (23/8 - 22/9) năm 2024

Ý nghĩa:

 • Số 7 tượng trưng cho sự bí ẩn, trí tuệ và sự thành công.
 • Số 14 tượng trưng cho sự sáng tạo, trí tuệ và sự thành công.
 • Số 21 tượng trưng cho sự sáng suốt, trí tuệ và sự thành công.
 • Số 28 tượng trưng cho sự kiên định, bền bỉ và sự thành công.
 • Số 35 tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng.
 • Số 42 tượng trưng cho sự thành công, quyền lực và sự giàu có.

Số may mắn của 12 cung hoàng đạo năm 2024: Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Con số may mắn chính: 6, 12, 18, 24, 30, 36

Ý nghĩa:

 • Số 6 tượng trưng cho tình yêu, sự lãng mạn và sự hòa hợp.
 • Số 12 tượng trưng cho sự hoàn hảo, thành công và sự viên mãn.
 • Số 18 tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng.
 • Số 24 tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc và sự thịnh vượng.
 • Số 30 tượng trưng cho sự hoàn hảo, thành công và sự viên mãn.
 • Số 36 tượng trưng cho sự may mắn, thành công và sự viên mãn.

Con số may mắn của Bọ Cạp (23/10 – 21/11) năm 2024

Con số may mắn chính: 8, 16, 24, 32, 40, 48

Ý nghĩa:

 • Số 8 tượng trưng cho sự thành công, quyền lực và sự giàu có.
 • Số 16 tượng trưng cho sự sáng tạo, trí tuệ và sự thành công.
 • Số 24 tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc và sự thịnh vượng.
 • Số 32 tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng.
 • Số 40 tượng trưng cho sự may mắn, thành công và sự viên mãn.
 • Số 48 tượng trưng cho sự thành công, quyền lực và sự giàu có.

Con số may mắn của Nhân Mã (22/11 – 21/12) năm 2024

Con số may mắn chính: 3, 12, 21, 30, 39, 48

Ý nghĩa:

 • Số 3 tượng trưng cho sự sáng tạo, năng lượng và sự khởi đầu mới.
 • Số 12 tượng trưng cho sự hoàn hảo, thành công và sự viên mãn.
 • Số 21 tượng trưng cho sự sáng suốt, trí tuệ và sự thành công.
 • Số 30 tượng trưng cho sự hoàn hảo, thành công và sự viên mãn.
 • Số 39 tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng.
 • Số 48 tượng trưng cho sự thành công, quyền lực và sự giàu có.

Số may mắn của 12 cung hoàng đạo năm 2024 : Ma Kết (22/12 – 19/1)

Con số may mắn chính: 1, 10, 19, 28, 37, 46

Ý nghĩa:

 • Số 1 tượng trưng cho sự độc lập, tự tin và sự thành công.
 • Số 10 tượng trưng cho sự hoàn hảo, thành công và sự viên mãn.
 • Số 19 tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng.
 • Số 28 tượng trưng cho sự kiên định, bền bỉ và sự thành công.
 • Số 37 tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng.
 • Số 46 tượng trưng cho sự thành công, quyền lực và sự giàu có.

Con số may mắn của Bảo Bình (20/1 – 18/2) năm 2024

Con số may mắn chính: 2, 11, 20, 29, 38, 47

Ý nghĩa:

 • Số 2 tượng trưng cho sự cân bằng, hòa hợp và sự ổn định.
 • Số 11 tượng trưng cho sự sáng tạo, trí tuệ và sự thành công.
 • Số 20: Tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng,
 • Số 29: Tượng trưng cho sự độc lập, tự tin và sự thành côngSố 38:
 • Tượng trưng cho sự thông minh, sáng suốt và sự thành công.
 • Số 47: Tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc và sự thịnh vượng

Số may mắn của 12 cung hoàng đạo năm 2024: Song Ngư (19/2 – 20/3)

Con số may mắn chính: 4, 13, 22, 31, 40, 49

Ý nghĩa:

 • Số 4 tượng trưng cho sự ổn định, chắc chắn và sự an toàn.
 • Số 13 tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng.
 • Số 22 tượng trưng cho sự thông minh, sáng suốt và sự thành công.
 • Số 31 tượng trưng cho sự hoàn hảo, thành công và sự viên mãn.
 • Số 40 tượng trưng cho sự may mắn, thành công và sự viên mãn.
 • Số 49 tượng trưng cho sự thành công, quyền lực và sự giàu có.

Cách sử dụng số may mắn của 12 cung hoàng đạo năm 2024

Để sử dụng số may mắn một cách hiệu quả, bạn có thể tham khảo một số cách sau:

Cách sử dụng số may mắn của 12 cung hoàng đạo năm 2024

Sử dụng số may mắn trong cuộc sống hàng ngày

Bạn có thể sử dụng số may mắn của mình trong cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như chọn ngày, giờ, số điện thoại, số xe,… mang số may mắn. Điều này có thể giúp bạn gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống.

Sử dụng số may mắn trong công việc, học tập

 • Nếu bạn là người làm kinh doanh, bạn có thể sử dụng số may mắn của mình để đặt tên cho thương hiệu, sản phẩm,… của mình. Điều này có thể giúp bạn gặp nhiều thuận lợi trong kinh doanh, thu hút nhiều khách hàng.
 • Nếu bạn là học sinh, sinh viên, bạn có thể sử dụng số may mắn của mình để chọn số báo danh, số ghế ngồi,… trong các kỳ thi. Điều này có thể giúp bạn gặp nhiều may mắn, đạt được kết quả tốt trong học tập.

Sử dụng số may mắn trong tình duyên

Nếu bạn đang tìm kiếm một nửa của mình, bạn có thể sử dụng số may mắn của mình để chọn ngày, giờ, địa điểm,… để gặp gỡ, hẹn hò. Điều này có thể giúp bạn tăng cơ hội gặp được người ưng ý.

Xem thêm: Nhận định XSKH ngày 13/9/2023 – Nhận định KQ xổ số Khánh Hòa thứ 4

Xem thêm: Thống kê Xổ Số Quảng Trị thứ 5 ngày 24-9-2020

Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ về số may mắn của 12 cung hoàng đạo năm 2024 sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhất