Xử Nữ thường xuyên nghĩ đến cái kết của mọi thứ, nếu thế này nếu thế kia. Vì vậy khi tình yêu kết thúc, bạn chỉ còn biết ngồi thở dài ngẫm lại

Xem Thêm