Kim Ngưu vốn cẩn thận trong chi tiêu. Đặc biệt, xem tử vi thấy rằng cậu ấy sẽ không tiêu tiền vào những thứ không thiết thực

Xem Thêm