By

“…Mậu Thìn (Mộc, 28 nam La Hầu nữ Kế Đô) :  Mọi việc chỉ nên ngồi yên, nhưng nếu cần làm thì phải làm cho nhanh, không đặt nặng vào những chuyện...

Xem Thêm