By

“..Trong thế giới tình yêu của Sư Tử, ngược lại có những lúc họ độc đoán, chuyên quyền nên tốt nhất Sử Tử nên tìm được một người dễ tính, biết...

Xem Thêm