By

Từ khi sinh ra họ đã phải chịu thiệt thòi, không có những điều kiện tốt như nhiều người thế nhưng bằng chính năng lực của mình cộng với sự quyết đoán,...

Xem Thêm