By

Xem bói tình yêu thấy rằng vì yêu mà điên cuồng, vì yêu mà sẵn sàng hi sinh, vì yêu mà sẵn sàng chấp nhận, người ngoài cuộc họ không hiểu, chỉ có những người...

Xem Thêm