Thuật kỳ môn độn giáp là gì?
on 3rd October 2016
| 6403 views

Thuật kỳ môn độn giáp là môn lý luận thuật số cổ đại thông qua đó có thể vận dụng để xem tử vi trên phương diện hôn nhân cũng như sự nghiệp và tài vận. Bộ môn lý luận này theo coi bói thấy rằng nó còn khá mới mẻ đối với nhiều người Việt, hôm nay Cunghoangdao.com.vn xin giới thiệu sơ qua để bạn đọc cùng tìm hiểu.

1. Ba kì sáu nghi

Theo xem tướng trong kỳ môn độn giáp, ba kì chính chính là Ất, Bính, Đinh. Trong đó Ất là kì ngày, Bính là kì tháng, Đinh là kì tinh. Sáu nghi chính là Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Trong sáu nghi phân biệt độn ẩn lục giáp: Giáp ẩn Mậu hạ, Giáp Tuất ẩn Kỷ hạ, Giáp Thân ẩn Canh hạ, Giáp Ngọ ẩn Tân hạ, Giáp Thìn ẩn Nhâm hạ, Giáp Dần ẩn Quý hạ.

ky

2. Trình tự ba kì sáu nghi

Trong kỳ môn độn giáp, theo xem tử vi thấy rằng ba kì sáu nghi được xếp hàng một cách cố định theo thứ tự: Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý, Đinh, Bính, Ất. Bất luận âm độn hay dương độn đều phải ấn định theo trình tự sáu nghi ba kì này.

3. Chín tinh

Chín tinh trong kỳ môn độn giáp gồm: thiên bồng tinh, thiên nhuế tinh, thiên hướng tinh, thiên phụ tinh, thiên cầm tinh, thiên tâm tinh, trụ trời tinh, thiên nhâm tinh, thiên anh tinh. Trong đó thiên bồng tinh ở Khảm cung, thiên nhuế tinh ở Khôn cung, thiên hướng tinh ở Chấn cung, thiên phụ tinh ở Tốn cung, thiên cầm tinh ở trung cung, thiên tâm tinh ở Càn cung, trụ trời tinh ở Đoài cung, thiên nhâm tinh ở Cấn cung, thiên anh tinh cách cửu cung.

4. Tám môn

Tám môn chính là hưu môn, tử môn, thương môn, đóng môn, mở môn, kinh môn, sinh môn, cảnh môn. Tám môn ở thiên bát quái lạc thư cửu cung trung có bản vị cố định. Trong đó hưu môn ở Khảm cung, tử môn ở Khôn cung, thương môn ở Chấn cung, đóng môn ở Tốn cung, mở môn ở Càn cung, kinh môn ở Đoài cung, sinh môn ở Cấn cung, cảnh môn cách cửu cung, trung cung không môn.

5. Chín thần

Kỳ môn độn giáp từ xưa chia thành phi bàn và chuyển. Ở thuật xem tuổi phi bàn kỳ môn độn giáp, dùng chính là chín thần, tức: Trị Phù, Đằng Xà, Thái Âm, Lục Hợp, Câu Trận, Thái Thường, Chu Tước, Cửu Địa, Cửu Thiên.

Ở chuyển bàn kỳ môn độn giáp, dùng chính là tám thần, xưng tám trá thần, tức: Trị Phù, Đằng Xà, Thái Âm, Lục Hợp, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Cửu Địa, Cửu Thiên.

6. Khẩu quyết

Trong kỳ môn độn giáp thường xuyên dùng dương độn 8 cục hoặc âm độn 3 cục. Khẩu quyết của kỳ môn độn giáp cũng chính là phương pháp chung của bộ môn này như sau:

Dương độn chín cục khởi lệ

Đông Chí Kinh Trập một bảy bốn, Tiểu Hàn hai tám năm đồng thôi.

Xuân Phân Đại Hàn ba chín sáu, Lập Xuân tám năm hai cùng tùy.

Cốc Vũ Tiểu Mãn năm hai tám, mưa chín sáu ba trong khi.

Thanh Minh Lập Hạ bốn một bảy, tiết Mang Chủng sáu ba chín là nên.

Mười hai tiết bốn mùa định, thượng trung hạ nguyên là căn cơ.