By

“…Giáp Thìn (Hỏa, 52 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : xem ngày tốt xấu theo tuổi khuyên bạn không nên mưu sự hoặc tiến hành công việc sẽ gặp nhiều khó...

Xem Thêm