By

“…Kỷ Tỵ (Mộc, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : Sức khỏe không tốt. Nên chăm chú về công việc làm của mình, không nên nghĩ chuyện xa xôi, bàn tán chuyện...

By

“…Mậu Thìn (Mộc, 28 nam La Hầu nữ Kế Đô) : Hôm nay xem ngày thấy mưu sự còn bị nghẽn lối, hoặc công việc gặp trắc trở. Cẩn trọng về tiền bạc,...

Xem Thêm