By

“…Bính Dần (Hỏa, 30 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : xem ngày tốt xấu theo tuổi thấy ngày xung của bổn mạng. Dù việc có gấp gáp, trắc trở đến đâu...

Xem Thêm