By

“…Bính Thìn (Thổ, 40 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : xem ngày xung của bổn mạng. Việc gì cũng có sự giới hạn của nó. Nên hài lòng với chuyện hiện tại,...

Xem Thêm