By

“…Bính Dần (Hỏa, 30 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : Hôm nay xem tu vi mien phi luận thấy mọi việc không nên gấp gáp, hoặc toan tính vì dễ có sự đảo lộn...

Xem Thêm