By

Cùng 12 cung hoang dao nói Thần Nông 23/10 đến 21/11 nghĩa là Bò Cạp. Trong tử vi thì Bò Cạp được mô tả như sau: có khả năng làm tê liệt con mồi bằng chất độc...

Xem Thêm