By

Lập Thu có ý nghĩa là nóng đi, lạnh đến, mùa thu bắt đầu sang. Theo xem tử vi đặc điểm được xem là nổi bật nhất của tiết khí này là cây ngô đồng bắt...

Xem Thêm