By

Phúc đức chính thần trong dân gian quen gọi với cái tên là thổ địa công,nhưng cũng có nơi gọi là thần Phúc Đức gia, Bá công, Đại bá gia, Hậu thổ hoặc thường...

Xem Thêm