By

Theo xem bói thấy rằng người phụ nữ mà có sống mũi cao, thẳng, Sơn Căn rộng và đầy, hai cánh mũi nở to thường là người có mệnh phú quý, là mệnh phu nhân,...

Xem Thêm