By

Theo dân gian tháng 7 âm lịch thường được gọi là tháng cô hồn, tháng của ma quỷ, và trong ngày rằm tháng 7 được coi là ngày quỷ lễ, ngày xá tội vong nhân. Vậy...

Xem Thêm