By

Từ xưa mỗi khi xem tuổi lấy chồng ông cha ta thường có câu : “Lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông”. Xem tuổi đàn bà ở đây là xem tuổi người...

Xem Thêm