hoc tap

Thiên Yết có khả năng thiên bẩm trong việc sắp xếp lại các thông tin trong bài học. Họ tiếp cận được cái cốt lõi từ bên trong

Xem Thêm