Dựa vào một số đặc điểm trên khuôn mặt của nam giới, người ta có thể nhận biêt được tướng người góa vợ. Gò má cao, Gian Môn lõm sâu, màu sắc xanh xao...

Xem Thêm