By

Kim Ngưu rất chú trọng tâm trạng, Xử Nữ thích lãng mạn, hai cung hoang dao này phối hợp với nhau sẽ rất hoàn hảo. Kim Ngưu và Xử Nữ Kim Ngưu rất chú trọng tâm...

Xem Thêm