By

Giãi tỏ sự chiếm hữu đôi khi được đôi khi lại rất xấu, hoàn toàn đều là do sự tuyển lựa của mỗi người. Hãy để nó giúp ái tình của bạn thêm tin tưởng...

Xem Thêm