Vốn thuộc tuýp điềm tĩnh, không thích nói nhiều nên ai cũng cho rằng anh chàng tuổi Tỵ lạnh lùng, khó gần. Nhưng thực tế lại chứng minh điều trái ngược

Xem Thêm