Độ cẩn thận của Cự Giải ở mức bình thường thôi, Cự Giải làm việc “đầu voi đuôi chuôt”, ban đầu rất hào hứng, sau lại tỏ ra uể oải

Xem Thêm