Là một anh chàng được coi là khá nhạt nhẽo, bảo thủ khi đang còn trẻ. Nhưng khi đã trưởng thành thì một bộ mặt mới hiện ra với những suy nghĩ

Xem Thêm