By

“…Một khi câu chuyện đã bắt đầu, chòm sao Bạch Dương nói một mạch cho đến hết, không cho ai chen ngang phá đám bao giờ. Thậm chí, người nghe ngủ gật...

Xem Thêm