By

Khi bạn xem bói bài tây bạn sẽ thấy mình có thể lên được nhiều quân bài với các chất khác nhau. Mỗi chất trong lá bài tây đều chứa đựng trong nó một ý nghĩa...

Xem Thêm