Xếp hạng cao thủ nhất trong 12 cung hoàng đạo về cãi lộn đó là Cự Giải. Theo đó những Cự Giải trẻ dưới 16 tuổi họ thường có xu hướng “cãi ngang” điển hình

Xem Thêm