Có những cây hoa có tác dụng làm sạch không khí, nhưng cùng lúc sản sinh ra khí ảnh hưởng không tốt cho con người, vì vậy phòng ngủ tốt nhất không bài trí.

Xem Thêm