Khi bạn xem bói bài tây bạn sẽ thấy mình có thể lên được nhiều quân bài với các chất khác nhau. Cùng tìm hiểu ý nghĩa của chất bích trong bộ bài 52 quân bài

Xem Thêm