By

Xem vận hạn Thứ Bảy 12 con giap (4/7/2015) TỬ VI THỨ BẢY TUỔI DẬU : – Đinh Dậu (Hỏa, 59 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : Cần cẩn trọng mọi việc. Có tin xấu....

Xem Thêm