By

“…Giáp Dần (Thủy, 42 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : xem tử vi online thấy bạn thích hợp với các nghề máy móc cơ khí, điện khí, luyện kim, nghề khoáng sản,...

Xem Thêm