Mẹo hay giúp 12 con giáp thoát khỏi tiểu nhân quậy phá
on 4th May 2017
| 3653 views

Căn cứ vào xem boi tu vi 2017 điều cần giảm thiểu và tránh dưới đây, 12 con giáp sẽ biết cách giảm thiểu xa tiểu nhân quấy phá, mọi phương diện cuộc sống đều phát triển thành tiện dụng, hanh thông hơn.

Bi kip giup 12 con giap tranh xa tieu nhan quay pha hinh anh goc 5
Tuổi Thìn

Về con người: hạn chế hiệp tác sở hữu đồng nghiệp hoặc cấp trên tuổi Sửu, Mão, Thìn hoặc Tuất.

Về phương vị: hạn chế kê bàn khiến việc tọa Tây Nam hướng Đông Bắc, tọa Tây hướng Đông, tọa Tây Bắc hướng Đông Nam, tọa Đông Nam hướng Tây Bắc.

Về chọn ngày tốt: giảm thiểu chọn các ngày Sửu, Mão, Thìn và Tuất để tiến hành đại sự.

Về bài trí phong thủy: tránh đặt ảnh chụp chính mình ở hướng Đông Bắc, chính Đông, Đông Nam và Tây Bắc.

Tuổi Tị

Về con người: giảm thiểu hợp tác với đồng nghiệp hoặc cấp trên tuổi Dần, Thân và Hợi.

Về phương vị: hạn chế kê bàn khiến việc tọa Tây Nam hướng Đông Bắc, tọa Đông Bắc hướng Tây Nam, tọa Đông Nam hướng Tây Bắc.

Về chọn ngày tốt: giảm thiểu chọn các ngày Dần, Thân và Hợi để tiến hành đại sự.

Về bài trí phong thủy như tu vi hang ngay đã xem: giảm thiểu đặt ảnh chụp chính mình ở hướng Đông Bắc, Tây Nam hoặc Tây Bắc.

Bi kip giup 12 con giap tranh xa tieu nhan quay pha hinh anh goc 7Tuổi Ngọ

Về con người: giảm thiểu cộng tác sở hữu đồng nghiệp hoặc cấp trên tuổi Tý, Sửu, Mão, Ngọ.

Về phương vị: hạn chế kê bàn làm việc tọa Nam hướng Bắc, tọa Tây Nam hướng Đông Bắc, tọa Tây hướng Đông và tọa Bắc hướng Nam.

Về chọn ngày tốt: hạn chế chọn những ngày Tý, Sửu, Mão và Ngọ để tiến hành đại sự.

Về bài trí phong thủy: tránh đặt ảnh chụp chính mình ở hướng chính Bắc, Đông Bắc, chính Đông và chính Nam.

Tuổi Mùi

Về con người: giảm thiểu hiệp tác có đồng nghiệp hoặc cấp trên tuổi Tý, Sửu và Tuất.

Về phương vị: giảm thiểu kê bàn làm việc tọa Tây hướng Bắc, tọa Tây Nam hướng Đông Bắc, tọa Đông Nam hướng Tây Bắc.

Về chọn ngày tốt: giảm thiểu chọn các ngày Tý, Sửu và Tuất để tiến hành đại sự.

Về bài trí phong thủy: hạn chế đặt ảnh chụp chính mình ở hướng chính Bắc, Đông Bắc hoặc Tây Bắc.

Tuổi Thân

Về con người: giảm thiểu cộng tác sở hữu đồng nghiệp hoặc cấp trên tuổi Dần, ghen tuông và Hợi.

Về phương vị: giảm thiểu kê bàn khiến việc tọa Tây hướng Đông, tọa Tây Bắc hướng Đông Nam, tọa Đông Nam hướng Tây Bắc.

Về chọn ngày tốt: hạn chế chọn các ngày Dần, ghen tuông và Hợi để tiến hành đại sự.

Về bài trí phong thủy: tránh đặt ảnh chụp chính mình ở hướng Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc.

Bi kip giup 12 con giap tranh xa tieu nhan quay pha hinh anh goc 10Tuổi Dậu

Về con người: tránh cộng tác với đồng nghiệp hoặc cấp trên tuổi Tý, Mão và Dậu.

Về phương vị: tránh kê bàn khiến cho việc tọa Nam hướng Bắc, tọa Đông hướng Tây, tọa Tây hướng Đông và tọa Đông Nam hướng Tây Bắc.

Về chọn ngày tốt: giảm thiểu chọn các ngày Tý, Mão và Dậu để tiến hành đại sự.

Về bài trí phong thủy: tránh đặt ảnh chụp chính mình ở hướng chính Bắc, chính Đông, chính Tây hoặc Tây Bắc.

Tuổi Tuất

Về con người: tránh cộng tác với đồng nghiệp hoặc cấp trên tuổi Thìn, Sửu, Mùi.

Về phương vị: tránh kê bàn khiến cho việc tọa Tây Nam hướng Đông Bắc, tọa Tây Bắc hướng Đông Nam, tọa Đông Bắc hướng Tây Nam và tọa Đông hướng Tây.

Về chọn ngày tốt: giảm thiểu chọn những ngày Thìn, Sửu, Mùi để tiến hành đại sự.

Về bài trí phong thủy: hạn chế đặt ảnh chụp chính mình ở hướng Đông Bắc, Đông Nam, Tây Nam hoặc chính Tây.

Tuổi Hợi

Về con người: hạn chế hợp tác sở hữu đồng nghiệp hoặc cấp trên tuổi Dần, Thân và ganh.

Về phương vị: hạn chế kê bàn làm cho việc tọa Tây Nam hướng Đông Bắc, tọa Tây Bắc hướng Đông Nam, tọa Đông Bắc hướng Tây Nam và tọa Đông Nam hướng Tây Bắc.

Về chọn ngày tốt: giảm thiểu chọn các ngày Dần, Thân và ghen tuông.

Về bài trí phong thủy: giảm thiểu đặt ảnh chụp chính mình ở hướng Đông Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc.

Căn cứ vào những điều cần hạn chế và hạn chế trên, 12 con giáp tránh xa tiểu nhân quấy nhiễu, mọi phương diện cuộc sống đều trở thành tiện lợi, hanh hao thông hơn.

Bi kip giup 12 con giap tranh xa tieu nhan quay pha hinh anh goc

Tuổi Tý

Về con người: giảm thiểu hợp tác mang đồng nghiệp hoặc cấp trên tuổi Mão, Ngọ, Mùi và Dậu để hạn chế xa tiểu nhân quậy phá.

Về phương vị: hạn chế kê bàn làm cho việc tọa Tây hướng Đông, tọa Bắc hướng Nam, tọa Đông Bắc hướng Tây Nam.

Về chọn ngày tốt: Nên giảm thiểu chọn những ngày Mão, Ngọ, Mùi và Dậu khi tiến hành đại sự.

Về bài trí phong thủy: giảm thiểu đặt ảnh chụp của chính mình ở hướng chính Đông, chính Nam, Tây Nam và chính Tây.

Tuổi Sửu

Về con người: giảm thiểu hiệp tác với đồng nghiệp hay cấp trên tuổi Thìn, Ngọ, Mùi và Tuất.

Về phương vị: giảm thiểu kê bàn khiến cho việc tọa Tây Bắc hướng Đông Nam, tọa Bắc hướng Nam, tọa Đông Bắc hướng Tây Nam và tọa Đông Nam hướng Tây Bắc.

Về chọn ngày tốt: tránh chọn các ngày Thìn, Ngọ, Mùi và Tuất lúc tiến hành đại sự, hạn chế tiểu nhân khuấy rối.

Về bài trí phong thủy: tránh đặt ảnh chụp của chính mình ở hướng Đông Nam, chính Nam, Tây Nam và Tây Bắc.

Tuổi Dần

Về con người: tránh hợp tác với đồng nghiệp, cấp trên tuổi ghen, Thân và Hợi.

Về phương vị: giảm thiểu kê bàn khiến cho việc tọa Tây Bắc hướng Đông Nam, tọa Đông Bắc hướng Tây Nam, tọa Đông Nam hướng Tây Bắc.

Về chọn ngày tốt: tránh chọn những ngày ghen, Thân và Hợi để tiến hành đại sự.

Về bài trí đá phong thủy: tránh để ảnh chụp chính mình ở hướng Đông Nam, Tây Nam và Tây Bắc.

Tuổi Mão

Về con người: giảm thiểu hợp tác với đồng nghiệp và cấp trên tuổi Tý, Thìn, Ngọ và Dậu.

Về phương vị: hạn chế kê bàn làm việc tọa Nam hướng Bắc, tọa Tây Bắc hướng Đông Nam, tọa Bắc hướng Nam và tọa Đông hướng Tây.

Về chọn ngày tốt: hạn chế chọn các ngày Tý, Thìn, Ngọ và Dậu để tiến hành đại sự.

Về bài trí phong thủy: tránh đặt ảnh chụp chính mình ở hướng chính Bắc, Đông Nam, chính Nam và chính Tây.